CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn về những cam kết mà Tôi thực hiện.

Trong chính sách này, Tôi sử dụng thuật ngữ “Thông tin cá nhân” để mô tả thông tin có thể được liên kết với một thể nhân cụ thể và có thể được sử dụng để nhận dạng người đó. Tôi không coi thông tin ẩn danh là thông tin cá nhân, vì nó không thể xác định một người dùng cụ thể.

Trong chính sách này, Tôi sử dụng thuật ngữ “Trang Web” khi đề cập đến trang web của Tôi: https://hoangmaichung.com

1. Thu thập thông tin cá nhân

1.1. Khi khách hàng truy cập vào trang Web, Tôi sẽ thu thập thông tin về số lần quý khách ghé thăm, số trang quý khách xem, số liên kết (links) quý khách click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối với hoangmaichung.com. Tôi cũng sẽ thu thập các thông tin về địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy xuất đến.

1.2. Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại trang Web và ứng dụng của Tôi, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với Tôi thông tin cá nhân (Họ tên, số điện thoại liên lạc, email, ngày tháng năm sinh…..). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

1.3. Trước khi Tôi cho phép quý khách sử dụng dịch vụ của Tôi, Tôi có thể cần thêm thông tin cho phép Tôi xác minh thông tin cơ bản về danh tính hoặc địa chỉ của quý khách hoặc mức độ rủi ro. Tôi cũng có thể nhận thông tin về quý khách từ bên thứ ba hoặc sử dụng dịch vụ nhận dạng.

1.4. Khi quý khách sử dụng tài khoản cá nhân đã đăng ký trên trang web của Tôi, Tôi sẽ thu thập thông tin về các giao dịch trên tài khoản của quý khách. Tôi cũng có thể thu thập thông tin về máy tính của các quý khách hoặc các phương tiện truy cập khác để tránh gian lận.

1.5. Tôi có thể thu thập một số thông tin bổ sung về quý khách theo những cách khác không được mô tả trong thông báo này. Ví dụ: Tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến các liên hệ của quý khách với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Tôi hoặc lưu trữ kết quả câu trả lời của các quý khách cho các câu hỏi.

2. Cookie:

2.1. Khi quý khách truy cập vào trang web của Tôi, trang web sẽ theo dõi số lượng trang đã được quý khách sử dụng, có thể lưu trữ các tệp dữ liệu nhỏ trên máy tính của quý khách, được gọi là “cookie”.

2.2. Tôi sẽ gửi “cookie” tới máy tính của quý khách khi quý khách đăng nhập vào tài khoản của mình. Cookie này giúp Tôi nhận ra quý khách nếu quý khách truy cập một số trang trên trang web của Tôi trong cùng một phiên, để Tôi không phải yêu cầu mật khẩu của quý khách trên mỗi trang.

2.3. Tôi cũng sử dụng “cookie” cho các mục đích khác, ví dụ, để hiển thị địa chỉ email của quý khách trong biểu mẫu ủy quyền của Tôi, do đó quý khách không cần phải nhập lại email địa chỉ mỗi khi quý khách truy cập vào trang web của Tôi.

2.4. Tôi mã hóa cookie của mình để Tôi có thể hiểu thông tin được lưu trữ trong đó. Quý khách có thể từ chối “cookie” của Tôi nếu trình duyệt của quý khách cho phép làm điều đó, nhưng điều này có thể mang lại hạn chế khi quý khách sử dụng trang web của Tôi. Ngoài ra, Tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của quý khách hoặc các phương tiện truy cập khác để giảm rủi ro và để tránh gian lận.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

3.1. Tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý khách trên các máy chủ chuyên dụng với mức độ bảo mật cao và Tôi bảo vệ thông tin đó bằng cách hỗ trợ các bảo đảm vật lý, điện tử và giao thức theo luật pháp hiện hành của khu vực pháp lý có liên quan.

3.2. Tôi sử dụng các phương pháp bảo mật máy tính, như tường lửa và mã hóa dữ liệu. Tôi cũng áp dụng kiểm soát truy cập vật lý vào các tòa nhà và tệp của mình và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân cho một số nhân viên cần nó để thực hiện nhiệm vụ công việc của họ.

3.3. Khi quý khách gửi thông tin cá nhân cho Tôi, quý khách đã đồng ý với các điều khoản trong “Chính sách bảo mật” mà Tôi lưu ở đây. Tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng bằng mọi cách thức có thể.

3.4. Ngoài ra Tôi cũng khuyến cáo quý khách nên tuân thủ các nguyên tắc sau để có thể bảo vệ thông tin cá nhân của mình, gồm:

• Không tiết lộ tên sử dụng/ tên đăng nhập/ mật khẩu với bất kỳ ai. Không viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết hoặc nhìn thấy được.

• Khi chọn mật khẩu quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như họ tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ tên, ngày sinh, số điện thoại của quý khách.

• Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính, ngay cả trong thời gian ngắn. Nếu sử dụng máy tính chung với nhiều người khác, quý khách nên đăng xuất, thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở.

• Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, quý khách thay đổi mật khẩu ngay lập tức. Trong trường hợp cần thiết quý khách lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ Tôi.

• Trong trường hợp các giao dịch, hành vi trái pháp luật được tiến hành với tài khoản hoặc thông tin cá nhân của quý khách mà không được sự ủy quyền/ đồng ý hay do sự sai sót, vô ý hoặc cố ý từ phía quý khách, Tôi hiểu rằng quý khách sẽ chịu toàn bộ tổn thất hoặc trách nhiệm theo quy định pháp luật khi các giao dịch đó được thực hiện.

4. Sử dụng thông tin cá nhân: Mục tiêu chính của Tôi trong việc thu thập thông tin cá nhân là cung cấp cho quý khách một dịch vụ an toàn, thoải mái, hiệu quả và được cá nhân hóa. Tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để:

• Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho người dùng theo yêu cầu của họ.

• Thực hiện các giao dịch trong tài khoản cá nhân và gửi thông báo về các giao dịch này.

• Xử lý tài liệu.

• Giải quyết tranh chấp, thu tiền thanh toán và loại bỏ các vấn đề.

• Phòng ngừa các hoạt động có khả năng bị cấm hoặc bất hợp pháp và thực thi hợp đồng.

• Tùy chỉnh, đánh giá và cải thiện các dịch vụ, nội dung và cấu trúc của trang web của Tôi.

• Gửi cho quý khách mục tiêu tiếp thị, thông báo cập nhật và khuyến mãi dựa trên sở thích của quý khách.

• Xác minh thông tin cho chính xác và đối chiếu nó với các bên thứ ba.

5. Trao đổi thông tin cá nhân với bên thứ ba

5.1. Tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý khách sang:

• Các đối tác của Tôi để cung cấp dịch vụ chung và cung cấp nội dung (ví dụ: đăng ký, giao dịch và hỗ trợ đối tác góp tiền); để giúp phát hiện và ngăn chặn các hành động bất hợp pháp và vi phạm các quy tắc của Tôi; và để đưa ra quyết định về sản phẩm, dịch vụ và truyền thông. Các đối tác của Tôi sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho quý khách thông tin tiếp thị chỉ khi quý khách yêu cầu dịch vụ của họ.

• Nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng, hỗ trợ một phần trong hoạt động kinh doanh của Tôi: phòng chống gian lận, thu thập tài khoản, tiếp thị, công nghệ, dịch vụ. Hợp đồng của Tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ sử dụng thông tin liên quan đến các dịch vụ họ cung cấp cho Tôi chứ không phải vì lợi ích riêng của họ.

• Cơ quan thực thi pháp luật, quan chức chính phủ hoặc bên thứ ba khác theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền.

5.2. Tôi sẽ không bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách cho bên thứ ba ngoài những mục đích trên này.

6. Truy cập và thay đổi thông tin cá nhân của quý khách.

6.1. Quý khách có thể sửa đổi và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin mà quý khách cung cấp.

6.2. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư này, quý khách nên liên hệ với Tôi thông qua dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại https://hoangmaichung.com

© DOANH NHÂN HOANG MAI CHUNG.

THE PRESS SAY ABOUT US
HOANGMAICHUNG.COM
Category
Support
Văn phòng đại diện Trưởng văn phòng Điện thoại Địa chỉ văn phòng
Trưởng đại diện phát triển thị trường Đức Hoa hậu Vi Thúy +49 15 205 303 118 Herzbergstr.128/8/814 A 10365 Berlin, Germany
Trưởng đại diện phát triển thị trường Czech Nguyễn Văn Vạn 00420.725.051.497 Na Hamrech 377/16 Krupka Czech
Văn phòng đại diện Miền Nam Nguyễn Hoàng Đường 0977.359.800 Số 3, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện Thái Bình Nguyễn Thái Bình 0968.592.468 Đường bờ đê sống Trà Lý, tổ 7, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Văn phòng đại diện Vĩnh Phúc Trương Quang Thùy 0966.833.908 Số 32, S3 Khu đô thị Hà Tiên, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Văn phòng đại diện Hòa Bình Hoàng Mạnh Tuấn 0963.932.368 Số nhà 446 đường Trần Phú, tiểu khu 6, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Văn phòng đại diện Nam Định Bùi Thanh Tuyền 0913.769.339 Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Văn phòng đại diện Đồng Nai Nguyễn Văn Trung 0987.800.037 Số 208, đường Nguyễn Hoàng, Tổ 14, ấp Long Đức 1, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Văn phòng đại diện Hải Phòng Phạm Thị Sinh 0976.316.929 Số 198 Tôn Đức Thắng, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Văn phòng đại diện Bắc Giang Lê Tùng Giang 0987.290.969 Trung tâm VHTT người cao tuổi Tỉnh Bắc Giang, Đường Lý Tự Trọng, P. Xương Giang, TP. Bắc Giang
Văn phòng đại diện Hải Dương Lương Thị Nhường 0936.707.379 Số 185, đường Phạm Văn Đồng, phường Thanh Bình, TP.Hải Dương
Văn phòng đại diện Bắc Ninh Nguyễn Văn Nam 0985.156.668 Lô 13 Tòa thương mại Cát Tường ECO - Đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - TP.Bắc Ninh
Văn phòng đại diện Phú Thọ Nguyễn Huy Linh 0983.374.185 Số 02 Ngõ 06 Đường Hùng Quốc Vương, Khu tái định cư Đồng Gia, Phường Minh Nông, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Văn phòng đại diện Hưng Yên Phạm Huy Hiệu 035.7351.888 Số 97 Phạm Ngũ Lão - Ân Thi - Hưng Yên
Văn phòng đại diện Sơn Tây Đỗ Thị Thu Hạnh 0977.098.666 Số 54, tổ dân phố 2, đường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Văn phòng Tây Bắc Sài Gòn Phạm Văn Khải

- 0917.567.988

0917.567.988 2/1A Nguyễn Văn Bứa - Ấp 6 xã Thới Thượng - Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện Nghệ An Trần Văn Linh

- 0982.073.002

0982.073.002 Số 75 Phạm ĐÌnh Toái, Xã Nghi Phú, Tp. Nghệ An
Văn phòng đại diện Lạng Sơn Nông Bích Huệ

- 087.865.4888

087.865.4888 Lô 16, khu thương mại 16, ngã tư thi trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, TP.Lạng Sơn
Văn phòng đại diện Thái Nguyên Nguyễn Văn Vui

- 0963.109.663

0963.109.663 Số nhà 43, Tổ 9, Phường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên
Văn phòng đại diện Đà Nẵng Nguyễn Thị Ngọc Thúy

- 0905.383.107

0905.383.107 150 Lê Thạch, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Văn phòng đại diện Huế Lê Đắc Thiện

- 0935.334.776

0935.334.776 Số 92 Lê Viết Lượng, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn phòng đại diện Củ Chi Huỳnh Văn Khánh

- 0908.149.364

0908.149.364 Số 104A, đường Tỉnh Lộ 2, xã Tân Phú Trung, Củ Chi
Văn phòng đại diện Biên Hòa Phạm Ngọc Huy

- 0982.818.729

0982.818.729 4A2 Trần Quốc Toản, khu phố 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Văn phòng đại diện Lâm Đồng Chu Thị Ngọc Linh

- 086.960.1679

086.960.1679 Căn 19 đường D1, Khu phố 2, đường Lê Hồng Phong, Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
Văn phòng đại diện Quảng Bình Đậu Tiến Dũng

- 0935.691.888

0935.691.888 Số nhà 113, đường Lý Thánh Tông, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Trưởng đại diện phát triển thị trường Ba Lan Nguyễn Mạnh Thắng

- 0048 889.839.988

0048 889.839.988 "Phòng MTL 06-tầng 2. POLSKIE CENTRUM HANDLOWE, .M.Swiatkiewicz 50/05-552 Wolka-Kosowska,Poland"